Dyhovanie - dyhové dielce

  • výroba nábytkových dielcov 
  • výroba schodov stupníc a podstupníc
  • výroba dyhovaných hrán (výsledná hrúbka sa riadi hrúbkou použitých dýh)
  • výroba atypických dverí a obložkových zárubní
  • výroba podľa požiadaviek zákazníka
  • dyha podľa výberu